Nederlands   English  
ORTHODOX ZOMMERKAMP 2007
In Putten
Van zondag 29 juli tot zaterdag 4 augustus


Geachte ouders,
Voor de achtste keer alweer organiseren OJN en OJB-JOB het zomerkamp voor orthodoxe kinderen en tieners. Wat het zomerkamp allemaal inhoudt? Het betekent een weeklang bivakkeren in de vrije natuur. De kinderen delen met leeftijdsgenootjes een tent, er worden bosspelen gehouden en sporten beoefend, er zijn creatieve uurtjes of we zitten met z'n allen rond een kampvuur liedjes te zingen. 's Ochtends en 's avonds worden gezamenlijk de gebeden gedaan. Iedereen krijgt catechese op zijn of haar eigen niveau. Dit en nog veel meer is het OZK. Elk jaar melden zich weer meer kinderen aan en eerlijk gezegd verbaast ons dat niet: wie er een keer bij was, keert in de regel terug!
Locatie
We verblijven dit jaar op het terrein van Scouting Kon-tiki in Putten (NL) aan de rand van de Veluwe. Deelnemers en leiding slapen in tenten. Er is een clubgebouw met sanitair, een keuken en binnenruimtes waar we eventueel kunnen verblijven als het eens minder mooi weer zou zijn. Een kampvuurkuil en twee sportvelden maken het compleet.

Doel
Het OZK is voortgekomen uit de wens om eens in het jaar een plek te hebben waar we in een orthodoxe omgeving met elkaar kunnen verblijven. Het onderlinge contact is daarbij belangrijk en ook de ongedwongen omgang met de geestelijken en de leiding. We besteden veel aandacht aan de wijze van omgaan met elkaar. Catechese en de dagelijkse gebedsdiensten dragen bij tot een verdieping van ons geloof. Zo komen we in naam van Christus nader tot elkaar.
Leiding
De geestelijke zorg van het OZK 2007 is in handen van Vader Alexander Yavarouski. Hij is afkomstig uit Wit-Rusland en sinds enkele jaren in Belgie woonachtig. V. Alexander is behalve priester van de parochie van de H. Mattheus in Leuven ook vader van 3 kinderen. Diaken Hildo Bos uit Amsterdam zal dit jaar ook weer deelnemen.
De kampleiding bestaat grotendeels uit leden van de jongerenorganisaties OJB-JOB en OJN. Zij hebben hun kampervaring veelal opgedaan tijdens voorgaande OZK's of in andere (orthodoxe) kampen in binnen- en buitenland. De eindverantwoordelijkheid voor het kamp ligt bij Lisette van Duijn (voorbereiding) en Idwine van der Blij (ter plekke)
Taal
De omgangstaal op het kamp is Nederlands. Deelnemers moeten die taal dus voldoende beheersen om actief te kunnen deelnemen aan het programma.
Leeftijdsgroepen
Het zomerkamp staat open voor orthodoxe kinderen in de leeftijd van 7 tot 16 jaar. Afhankelijk van leeftijd en schooljaar worden de kinderen in 3 groepen ingedeeld. De drie leeftijdsgroepen hebben deels een afzonderlijk programma en deels een gezamenlijk programma.
Kosten
ˆ110,- per deelnemer kinderkamp.
ˆ135,- per deelnemer tienerkamp.
Tweede en volgende kinderen uit hetzelfde gezin krijgen ˆ25,- korting. Indien betalen van het inschrijfgeld een probleem vormt, neemt u dan contact met ons op om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.
Inschrijving
U kunt uw kind(eren) inschrijven door het inschrijfformulier op te sturen of te e-mailen en het deelnemersgeld over te maken. Pas na inschrijving en betaling ontvangt u van ons een bevestiging. Weest u op tijd met inschrijven, het aantal inschrijvingen is evenals vorige jaren beperkt en de inschrijving sluit op 15 mei 2007.
Steun
Het OZK wordt georganiseerd met de steun van de Vereniging van Orthodoxen 'H. Nikolaas van Myra' en met de zegen van alle orthodoxe bisschoppen in de Benelux.

Meer inlichtingen:

Belgie: Judith Hermans
+ 32-1-650-39-95
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Nederland: Lisette van Duijn-Bruning
+ 31-20-671-13-35
e-mail: mailto: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript %20

† Geliefde broeders en zusters, op 9 maart 2005 in zijn 65te levensjaar is de oudste priester van onze diocese – Vader Eustratius Bergman – overleden. [verder...]

Geliefde broeders en zusters,
Velen van u zijn aanwezig geweest bij de parochievergadering van 13 februari 2005. Tijdens de vergadering werden verschillende vraagstukken besproken en ook werden verkiezingen voor de nieuwe Kerkraad gehouden.
Per definitie is de rector van de kerk de Voorzitter van de Kerkraad; de andere geestelijken van de kerk zijn raadsleden.
Tijdens de parochievergadering is Dmitriy Voronkin (tel. 010-2653711; Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ) gekozen als Starosta (Kerkvoogd) en Ioulia Essenberg als Secretaris van de Kerkraad.
Op de onofficiele posten van adjunct-kerkvoogden zijn genoemd Vadim Luchnikov en Garry Gazaryan.
Er is besloten een bibliotheek (mediatheek) op te richten. Viktoria van den Herik-Cherepnina is tot bibliothecaris gekozen. Tot adjunct-bibliothecaris is Irina Mozjarowa gekozen.
Er is ook een groep verantwoordelijk voor het voorbereiden van feesten (feestelijk eten, dekken van tafels) in onze parochie gekozen: Annamarie Smeets, Kaleopia Papasotiriou, Elena Kornet.
Marina Kom-Goirgobiani en Inga Muradova zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de kerk en de parochiezaal na feesten.
Op de agenda van de parochievergadering stonden verder nog punten over een periodieke uitgave van onze parochie (voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Secretaris), catechese – gesprekken over het Geloof - voor volwassenen en kinderen (info bij de Secretaris) en het kinderkoor (info bij de Secretaris).
Ook is er een besluit genomen over het volledige lidmaatschap van de parochie.
Beste parochianen, uw aandacht wordt op het volgende gevestigd: om in de toekomst stemrecht tijdens parochievergaderingen te hebben, dient u parochielid te zijn. Als volledig lid wordt u geacht regelmatig naar de diensten te komen, de Heilige Communie te ontvagen in onze kerk, actief deel aan het parochieleven te nemen en een parochiecontributie te betalen. De minimale contributie is gesteld op 10 Euro per maand. Hogere bijdragen zijn uitermate welkom. Uw contributie kunt u storten op girorekening 617904 of indien niet anders mogelijk betalen aan de Secretaris van de Kerkraad. Vergeet u alstublieft niet dat uw bijdrage u niet alleen een volledig lid van de parochie maakt, maar vooral ook de financiele situatie van de parochie enigszins verlicht. Over uw lidmaatschapsvragen kunt u contact opnemen met de Secretaris. Moge God u bewaren in Zijn genade! [doc]

De Goddelijke Liturgie van 14 november 2004 heeft de rector van de kerk Vader Grigoriy mogen vieren met een nieuwe mededinar - Vader Georgiy Timmer. Na de afloop van de dienst heeft de rector Vader Georgiy en zijn familie van harte gefeliciteerd en hem Godszegen in de moeilijke priesterlijke gehoorzaamheid evenals nog vele jaren toegewenst! Deze gebeurtenis werd gevierd in de parochiezaal.


Îòåö ÃðèãîðèéGeliefde in God vader-rector,
Namens alle parochianen van onze kerk van de icoon van de Moeder Gods “de Snelverhorende” willen wij U van harte feliciteren met het 15de jubileum van Uw wijding tot priester. Met Gods zegen is het het tweede decennium, dat U deze moeilijke maar gezegende taak mag uitoefenen. Een taak, die van U vraagt daar aanwezig te zijn, waar uw menselijke of priesterlijke aanwezigheid het meest nodig is; of het nou in de kerk, in het ziekenhuis of in de gevangenis is.
In de bijzondere omstandigheid van het dienen in het buitenland is het U gelukt om een grote en sterke parochie te hebben scheppen. Tijdens kerkdiensten, bijeenkomsten na de gebeden en de vele bijzondere diensten van het Grote Vasten bent U altijd bij de parochianen en biedt U Uw hulp, advies en een luisterend oor. Dankzij Uw moeite is in Rotterdam de eerste authentieke Russisch-orthodoxe kerk gebouwd, die - hopen wij - binnenkort ingewijd zal worden in de naam van de Heilige rechtgelovige grote vorst Alexander Nevsky.
Uw dienen wordt duidelijk door in de ogen van uw parochianen te kijken: ogen die de hoop, het geloof en de liefde van Uw rectorschap uitstralen.
Op deze bijzondere en speciale dag – de dag van het Feest van Aankondiging van de Moeder Gods – het feest, dat zijn naam ontleent aan de Heilige Evangelie, willen wij U danken voor Uw veelvuldige en veelzijdige werken op Gods akker en wensen U nog vele gezonde jaren, Gods zegen voor U en Uw naasten, en nog vele jaren van het dienen tot glorie van de Russische orthodoxe kerk.

Moge God U bewaren in Zijn genade!
Wij wensen U nog vele jaren!

Aankondiging van de Moeder Gods, 2004, Rotterdam.Woensdag 13 november 2002 om 12:00 wordt een plechtige dienst gehouden ter gelegenheid van de legging van de eerste steen van de nieuwe Russisch-Orthodoxe kerk in Rotterdam, het eerste originele Russisch-Orthodoxe kerkgebouw in Nederland. De plechtige dienst wordt gehouden op de bouwplaats van de nieuwe kerk, op de hoek van het Vasteland en de Schiedamsevest, nabij de Kusthal, de Griekse kerk en de Erasmusbrug. De plechtige dienst zal worden voorgegaan door de Hooggewijde Heer Aartsbisschop KLIMENT van Kaloega en Borovsk, plaatsvervangend voorzitter van de Afdeling van de Buitenlandse kerkelijke betrekkingen van het Moskouse Patriarchaat, en de Hooggewijde Heer Aartsbisschop SIMON van Brussel en Belgie waarnemend hoofd van het bisdom Den Haag en Nederland.

Op 19 september vond een gebeurtenis plaats waar we reeds lang op hadden gewacht: de eerste heipaal voor de fundering van de nieuwe kerk in Rotterdam ging de grond in. Voor aanvang van het werk las vader Grigori een dankgebed en besprenkelde de heipaal die klaargemaakt was om als eerste de grond in te gaan met gewijd water. Daarna kleedde hij zich volgens de plaatselijke traditie om in werkkleding: op het hoofd kreeg hij een witte werkhelm, zijn benen werden gehuld in witte laarzen en ook kreeg hij een zelfde kleur werkoverall aan. Daarna nam hij plaats in de cabine van de heimachine en zette, na een teken van de werkleider, het mechanisme in gang. De omgeving werd vervuld met het gestamp van de werkende machine. De 21 meter lange heipaal begon voor ogen van de vele aanwezige parochianen en gasten (medewerkers van de Russische ambassade, vertegenwoordigers van de bedrijfsleiding van de beide deelnemende bouwfirma’s, leden van de Rotterdamse gemeenteraad en vele anderen ) de grond in te gaan. Nadat de eerste heipaal de grond in was gegaan, ging vader Grigori op de foto met de directeur van het Nederlandse bouwbedrijf Heijmans, dat verantwoordelijk is voor dit deel van de werkzaamheden, met de raadgever-gezant van de ambassade van de Russische Federatie in Nederland A.Y. Borisov, met de raadgever van de ambassade V.I. Filippov en met vele gasten. Ook kreeg iedereen volgens de traditie hier ter plekke een stuk taart, dat de aanwezigen dan ook met groot genoegen verorberden. De bouw, waar we volgens opnieuw nagezochte gegevens al sinds 1994 mee bezig zijn, is nu echt in gang gezet! Laten wij God daarvoor danken en laten wij ons verder inspannen om de langverwachte dag van de wijding van onze kerk te bespoedigen!

Op 12 september, de feestdag van de heilige vrome grootvorst Alexander Nevski, is op de plaats van de te bouwen kerk een moleben ter ere van de heilige gebeden en is de bouwplaats met gewijd water besprenkeld. Deze dienst van intensief gebed ging vooraf aan het begin van het grondwerk.
We hopen de foto's van deze gebeurtenis binnenkort op deze site te kunnen plaatsen. De eerste heipaal zal, zo God het geve, op donderdag 19 september om 13.00 uur de grond in gaan.

Op 5 september, de overlijdensdatum van de immer in onze gedachten voortlevende metropoliet van Leningrad en Novgorod Nikodim († 1978), is in onze kerk een panichida gediend.

Op 1 september is na afloop van de Liturgie door priester Sergi Mercks het gebed voor het begin van het nieuwe schooljaar gelezen.

Op 6 augustus, het feest van de Transfiguratie des Heren (volgens de nieuwe stijl), heeft vader Grigori met de zegen van Aartsbisschop Simon de Goddelijke Liturgie gecelebreerd in het klooster van de heilige Joannes de Doper in Den Haag.

Op 9 juli was vader Grigori aanwezig op een door het consulaat van de Republiek Belarus georganiseerde receptie ter ere van de Nationale dag.

Op 2 juli heeft de rector van de Rotterdamse kerk aartspr. Grigori Krasnotsvetov op het parkeerterrein voor vrachtwagens in het gebied van de Rotterdamse Waalhaven ongeveer tien nieuwe vrachtwagens voor een Oekraiens transportbedrijf gewijd. Zie ook de fotogalerij.

05.06.2002 - In het klooster van de heilige Jan de Voorloper in Den Haag is de liturgie voor de zielenrust en de begrafenisdienst gehouden van de overleden archimandriet Adriaan. De dienst werd geleid door de aartsbisschop van Brussel en België Simon. Hij werd geconcelebreerd door de bisschop van Comana Gabriël (aartsbisdom van de Russisch-orthodoxe Kerken in West-Europa onder patriarchaat Constantinopel) en vele priesters van de verschillende jurisdicties in Nederland en België. Aartsbisschop Simon werd vanuit onze parochie bijgestaan door aartspriester Grigori Krasnotsvetov en priester Sergi Mercks. Voorafgaande aan de begrafenisdienst las aartsbisschop Simon een condoleancetelegram voor dat was toegestuurd door de Hoogheilige Patriarch van Moskou en geheel Rusland Alexi. Daarin stond onder meer geschreven: De waarachtig apostolische krachtsinspanningen van vader Adriaan ten behoeve van de vertaling van de Heilige Schrift en de boeken van de goddelijke diensten in het Nederlands vormen een onschatbare bijdrage aan de verspreiding en het wortelen van de Orthodoxie in Nederland. Ik bid tot de Heer en Levenschenker, dat Hij de ziel van de nieuwontslapen archimandriet Adriaan rust geve in de verblijven der rechtvaardigen. Eeuwige gedachtenis voor hem. Na de dienst vertrok de begrafenisstoet naar de begraafplaats Ockenburgh, waar de grafkist met het lichaam van de ontslapene na een hier gediende litie overgegeven aan de aarde.

04.06.2002 - In de stad Utrecht werd in het bijzijn van Koningin Beatrix feestelijk de tentoonstelling Schittering der tsaren geopend. Op de prachtig ingerichte tentoonstelling zijn iconen en voorwerpen uit het Moskouse Novodevitsji (Nieuwmaagden-) vrouwenklooster geëxposeerd. Op uitnodiging van de organisatie nam ook aartspriester Grigori Krasnotsvetov deel aan de opening van de tentoonstelling. Na het bekijken van de expositie werd vader Grigori tijdens de feestelijke receptie voorgesteld aan Hare Majesteit en had hij de gelegenheid om Haar te vertellen over het leven van onze Rotterdamse parochie en over de bouwplannen voor onze kerk. Koningin Beatrix wenste ons succes bij het verwezenlijken van dit project. De tentoonstelling duurt voort tot 22 september. U kunt meer informatie krijgen op de website www.catharijneconvent.nl of via telefoonnummer 030-231.72.96

01.06.2002 - Eeuwige gedachtenis! Op 30 mei van dit jaar is s avonds laat in het klooster van de heilige Jan de Voorloper op 89-jarige leeftijd de oudste priester van het bisdom Den Haag en Nederland, archimandriet Adriaan (Korporaal), heengegaan naar de Heer. Het zou nog slechts een paar dagen duren tot het vijftigjarig jubileum van zijn wijding tot priester, die plaatsvond op 3 juni 1952. Zijn priesterwijding werd destijds in Berlijn voltrokken door de toenmalige exarch van West-Europa metropoliet Boris (Vik). Dankzij de inspanningen van archimandriet Adriaan is het grootste deel van de boeken voor de goddelijke diensten in het Nederlands vertaald en uitgegeven, onder meer: het boek Apostel, bestaande uit de niet-evangelische boeken van het Nieuw Testament, en het Evangelie, het Liturgikon (sloezjebnik), het boek van de uren Horologion, het Sacramentarion (trebnik), de menea voor de twaalf maanden, de triodia en de heiligenlevens. V. Adriaan was praktisch tot de laatste dagen van zijn leven bezig met vertalen en daarbij maakte hij succesvol gebruik van de computer, waar hij goed mee had leren werken. Ondanks zijn eerbiedwaardige leeftijd celebreerde hij in het klooster alle door het Tipikon voorgeschreven diensten van de dagcyclus en op de dag van zijn overlijden was hij ook nog aanwezig geweest tijdens de Goddelijke liturgie en had hij de Heilige Geheimenissen van Christus ontvangen. De liturgie voor de zielenrust (begin om 10.00 uur) en de begrafenisdienst zullen op 5 juni worden gecelebreerd door het waarnemend hoofd van het bisdom Den Haag en Nederland, aartsbisschop van Brussel en België, Simon, met ondersteuning van veeltallige clerus. Archimandriet Adriaan zal worden begraven op het kloosterveldje van de begraafplaats Ockenburgh bij Den Haag.

31.05.2002 - In de nacht van donderdag 30 op 31 mei is na een periode van ziekte archimandriet Adriaan, priester in het vrouwenklooster ter ere van de heilige Jan de Doper, overleden. Hij zou over enige dagen zijn vijftigjarig priesterjubileum vieren.

08.05.2002 - Op de dag voorafgaande aan het feest van de overwinning op Nazi-Duitsland [in Nederland op 5 mei, in Rusland op 9 mei] heeft v. Grigori deelgenomen aan de kranslegging op het memoriaal kerkhof van gevallen sovjetstrijders in Amersfoort. Hij diende daar ook een litie voor alle “aanvoerders en soldaten van het leven beroofd op het slagveld, gestorven ten gevolge van hun verwondingen of omgebracht in gevangenschap”. Met v. Grigori baden ook vertegenwoordigers van de diplomatieke diensten van Rusland, de Oekraine, Wit-Rusland, de burgemeester van Amersfoort en veel landgenoten die uit verschillende plaatsen in Nederland bijeen waren gekomen om de gedachtenis van onze gevallen strijders te eren. Later op de middag was er op de Russische ambassade in Den Haag een feestelijke receptie, waarop archimandriet Nikon, aartspriester Grigori Krasnotsvetov en aartspriester Sergi Ovsjannikov aanwezig waren.

05.05.2002 - Om 12.30 was er een korte Paasdienst in onze kerk waarbij eieren en kulitchen werden gewijd. Diegenen die om uiteenlopende redenen niet aanwezig hadden kunnen zijn op de nachtelijke Paasdienst, konden nu alsnog de vreugdevolle woorden van de Paasgezangen horen. Omdat er heel veel mensen waren en ze in groepen verdeeld moesten worden, moest de wijding meerdere malen herhaald worden. Maar de kracht van een priester is ook niet onbeperkt (zeker als je denkt aan de vele intensieve en ingewikkelde diensten van de Lijdensweek, die aan Pasen voorafgaat) en daarom werden de kerkdeuren om een uur of drie gesloten. Mocht iemand later gekomen en dus niet in de kerk terechtgekomen zijn, dan vragen we om ons ruimhartig te vergeven, maar ook begrip te tonen.

HET LICHTSTRALENDE FEEST VAN DE OPSTANDING VAN CHRISTUS! PASEN! In de nacht van 4 op 5 mei is in onze kerk de feestelijke Paasdienst gehouden. De dienst begon met het lezen uit het bijbelboek Handelingen der apostelen. Daarna werd om 23.30 het middernachtsgebed - “poloenosjnitsa” – gehouden en om tien voor twaalf begon de Paasprocessie. Het weer werkte goed mee, want het was droog en koel. Op straat sloten vele mensen die niet meer in de kerk pasten zich aan bij de processie. De Paasmetten begonnen, zoals dat ook hoort, voor dichte kerkdeuren, maar na slechts een paar minuten werd de straat al vervuld met de klanken van de talloze malen herhaalde Paasbegroeting “Christos voskrese” - “Christus is opgestaan”. De hele Paasdienst verliep in een adem. Het koor zong prachtig. Dit jaar las priester Sergi (Mercks) de Paasrede van de heilige Johannes Chrysostomos in het Nederlands en tijdens de Liturgie las vader Grigori de Paasboodschap van patriarch van Moskou en geheel Rusland Alexi (de Nederlandse vertaling werd tegelijkertijd aan de gelovigen uitgedeeld). Tijdens de dienst klonk de Paasgroet “Christus is opgestaan” in vele talen, wat ook de universaliteit van dit feest en de nationale diversiteit van onze parochie uitdrukt.
Na afloop van de nachtelijke dienst feliciteerde de rector v. Grigori elk van de aanwezigen en gaf aan iedereen een gewijd Paasei. Daarna werden kulitchen, paaseieren en pascha’s gewijd die de parochianen in verband met het feest hadden meegebracht. En daarna hadden we in onze parochieruimte “razgovenye”, dat wil zeggen de eerste feestelijke Paasmaaltijd met vooral veel producten die tijdens de vasten niet werden gegeten. De rector van onze kerk, v. Grigori, bedankt iedereen die zich ingezet heeft tijdens de heilige dagen van de Lijdensweek, op Grote Zaterdag tijdens het gereedmaken van de kerk en de parochieruimte voor het vreugdevolle Paasfeest en tevens iedereen die op de een of andere manier bijgedragen heeft aan de organisatie van het feest. Voor allemaal een nederige buiging!

25.04.2002 - Vandaag werd door de plaatselijke overheid de vergunning voor de bouw van de Russische kerk in Rotterdam ondertekend! De vele jaren durende bureaucratische procedures zijn daarmee praktisch tot een eind gekomen. Nu moeten we de koop van het stuk bouwgrond rondmaken, het contract met de aannemer ondertekenen en dan kunnen we beginnen met de bouw. We hopen dat het eind mei of begin juni zover zal zijn.

14.04.2002 - Vandaag vond de jaarlijkse algemene parochievergadering plaats. Op de vergadering werden het verslag van de rector over 2001, het financieel verslag over 2000-2001 en het verslag van de kascontrolecommissie besproken en goedgekeurd. Er werd besloten de parochianen van onze kerk te vragen dat ze een maandelijkse automatische overboeking op de Postbankrekening van onze parochie laten doen (het rekeningnummer staat op de openingspagina van onze website). Om het gemakkelijk te maken, werden darvoor speciale formulieren uitgereikte aan de aanwezigen. De overige parochianen krijgen het verzoek in briefvorm en het formulier per post toegestuurd. De aanleiding voor deze beslissing is dat de maandelijkse parochiebijdrage momenteel door tien tot twaalf mensen betaald wordt, wat natuurlijk een ongezonde situatie is, zeker als we iets verder vooruitkijken en stilstaan bij de kosten van het onderhoud van een echte kerk. De kerkdiensten, de onderhoudskosten van het gebouw, de feesten en ook het gewone theedrinken kosten allemaal geld. De vergadering luisterde naar een verslag over de vorderingen met de bouw van de kerk. Als er zich geen onverwachte vertragingen voordoen, dan worden half mei de eerste werkzaamheden op onze bouwgrond begonnen. De dienst ter ere van het leggen van de eerste steen staat gepland voor na de zomervakantie. Daar hoort u later meer over. Op de vergadering kwam het organiseren van een pelgrimage vanuit onze parochie naar Bari, naar de heilige relieken van de heilige bisschop en wonderdoener Nicolaas, ter sprake. Er werd afgesproken dat eerst nagegaan zal worden wat de beste manier is om op onze bestemming aan te komen. Nadere informatie zal op deze website gepubliceerd worden in de rubriek “Nieuws uit onze parochie”.

07.04.2002 - Op het feest van de Verkondiging aan de Alheilige Moeder Gods (dit jaar viel dit feest samen met de zondag van Kruisverering) feliciteerden de parochianen van onze kerk priester Eustratius (Bergman) met zijn verjaardag. Op deze zelfde dag gedacht tevens onze rector aartspriester Grigori in gebed de dag van zijn priesterwijding.

27.03.2002 - Aartsbisschop van Brussel en Belgie Simon gaf in onze kerk leiding aan de Liturgie van de voorafgewijde Gaven. Hij werd tijdens de dienst bijgestaan door de rector v. Grigori en priesters van onze parochie v. Eustratius en v. Sergi, en daarnaast nog door de diaken van de parochie in Antwerpen v. Georgi Katamasjvilli. Ondanks het feit dat de dienst ’s avonds en op een doordeweekse dag was, waren er behoorlijk veel parochianen bijeengekomen. Het koor zong gebedvol. Vladyka Simon was vooral getroffen door de uitvoering van het gebed “Moge mijn gebed opstijgen...” door een trio van zangers. In zijn korte toespraak na afloop van de dienst merkte hij op dat deze dienst in onze kerk hem erg deed terugdenken aan de Grote-Vasten-diensten in zijn thuisstad Sint-Petersburg, zowel wat de structuur van de dienst als de melodieen betrof. Vladyka gaf aan de altaardienaar van onze kerk Herman de zegen tijdens de diensten het oraar te dragen als een onderscheiding voor zijn ijverige dienstwerk. Na de dienst was er in de parochieruimte een klein hapje en was er voor de aanwezigen de mogelijkheid om met onze aartsbisschop te praten.

24.03.2002 - Op de zondag van de Orthodoxie werd in de Griekse kerk ter ere van de heilige bisschop Nicolaas (Rotterdam) een feestelijke Liturgie gediend. De dienst stond onder leiding van de Griekse bisschop van Eumenie Maximos. Er dienden priesters van verschillende jurisdicties mee. Van onze parochie waren v. Grigori en v. Sergi aanwezig. Er zongen twee koren: het koor van onze parochie en dat van de Griekse parochie in Amsterdam. Het Evangelie werd gelezen in het Kerkslavisch, het Grieks, het Servisch en het Nederlands.

17.03.2002 - Op Vergevingszondag werden in de kerk ter ere van de icoon van de Moeder Gods van het Snelle Verhoor de Goddelijke Liturgie en de vespers met het onderling vragen van vergeving gediend. Na de dienst konden we dankzij de inzet van de zusterschap van onze parochie in de parochieruimte genieten van heerlijke pannenkoeken.

16.03.2002 - De leerlingen van de school bij het Russisch Cultureel Centrum in Rotterdam vierden vandaag “maslenitsa”. V. Grigori, de rector van onze kerk, nam deel aan het feest dat eveneens eindigde met een pannenkoekenmaaltijd.

13.03.2002 - In de school bij de Russische ambassade in Den Haag vond een viering van maslenitsa (“boterfeest”) plaats. Bij het toneelstuk dat opgevoerd werd door de leerlingen, was v. Grigori Krasnotsvetov aanwezig. Hij sprak een korte welkomstwoord, vertelde de leerlingen over de geschiedenis en de betekenis van het feest en over de tradities die eraan verbonden zijn. Hij herinnerde iedereen er tevens aan dat de week van “maslenitsa” voorafgaat aan de Grote Vasten, die een belangrijke rol speelt in het leven van iedere christen. Aan het slot van de feestelijkheden at iedereen met genoegen van de pannenkoeken die de moeders van de kinderen klaargemaakt hadden.

10.03.2002 - Het koor van onze parochie, onder leiding van Inna Krasnotsvetov, gaf een concert in de gereformeerde kerk van Portugaal bij Rotterdam. Het concert bestond uit twee gedeelten en in totaal werden er zo’n dertig kerkelijke gezangen ten gehore gebracht. Het programma was zo opgebouwd dat de luisteraars in de gelegenheid waren om kennis te maken met de verschillende zangstijlen die in de kerk te vinden zijn (van monastieke gezangen tot de melodieen van de componist D. Bortnjansky). Er klonken gezangen uit de vigilie en de Liturgie, uit de diensten van de Geboorte van Christus – Kerstmis en de Opstanding van Christus – Pasen. De kerk waarin het concert plaatsvond, stamt uit de 15e eeuw (op een van de muren is tot op heden een deel van de wandschilderingen bewaard gebleven). Het gebouw had een geweldige akoestiek, wat we nou juist zo missen in onze kerk aan de Persijnstraat. Er was een aankondiging van een concert met een klein stukje over onze parochie en het koor opgenomen in de plaatselijke krant. Er bleken aardig wat mensen te zijn die meer wilden weten over orthodoxe zangtraditie. Onder de aanwezigen waren ook leden van onze parochie. Het concert verliep heel voorspoedig. Aan het eind kreeg het koor een staande ovatie en hield het publiek pas op met klappen toen het koor vertrokken was.

26.02.2002 - Onze website is vandaag in gebruik genomen met als adres: http://www.ruskerk.nl/

08.02.2002 - De rector van de kathedrale kerk ter ere van de icoon van de Moeder Gods van Kazan, aartspriester Pavel Krasnotsvetov, vierde vandaag een jubileum, zijn 70-ste verjaardag. Metropoliet Vladimir van Sint-Petersburg en Ladoga las een felicitatie voor namens zijne heiligheid de Patriarch van Moskou en geheel Rusland Alexi II, die de jubilaris beloonde met de medaille van de heilige Sergi van Radonezj tweede graad. Een gelukstelegram werd ontvangen van metropoliet van Smolensk en Kaliningrad Kirill, die in het bijzonder de aandacht vestigde op de verdiensten van aartspriester Pavel Krasnotsvetov tijdens zijn dienen in het buitenland, in een reeks Europese landen. De jubilaris werd hartelijk gefeliciteerd door de gouverneur van Sint-Petersburg V. Jakovlev, de voorzitter van de wetgevende vergadering S. Tarasov, vertegenwoordigers uit het priesterambt van het bisdom, talrijke gasten en parochianen. Tevens feliciteerden de aanwezigen aartspriester Grigori Krasnotsvetov, rector van de Russisch-orthodoxe kerk in Rotterdam (Nederland) met zijn naamdag. In 1991 was het juist aartspriester Grigori Krasnotsvetov, toen nog rector van de kathedraal ter ere van de heilige grootvorst Vladimir in Sint-Petersburg, die in de Kazan-kathedraal de eerste Goddelijke Liturgie diende sinds diens sluiting in de jaren ’20 (bron: website van de Kazan-kathedraal – http://www.kazansky-spb.ru/).

 
  2005     2004     2003     2002 
 


Разместите
наш баннер
на своем сайте!

ХРАМ СВ. БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО - ROTTERDAM

Код баннера
смотрите здесь


Паломническая служба для инвалидов«Сестры» — Ново-Тихвинский женский монастырьÐåéòèíã@Mail.ru

Rambler's Top100

Православный каталог