Nederlands   English  JUNI1

Zaterdag

Vooravond van zondag.

17.30

Vigilie

2

Zondag

De 5e zondag na Pasen. De martelares Fotinia(Svetlana) de Samaritaanse. 4e toon.

10:30

Liturgie

3

Maandag

Schoonmaakbeurt v.d.kerk. ledereen is welkom. Gezamenlijke maaltijd en spreekuur m.d. priester (v. Anatoli).

10:00-15:00

Schoonmaak dag

5

Woensdag

De kerk is geopend voor gebed.

11:00-15:00

Open

7

Vrijdag

De kerk is geopend voor gebed.

11:00-15:00

Open

8

Zaterdag

Vooravond van zondag.

17.30

Vigilie

9

Zondag

De 6e zondag na Pasen. De genezing van de blinde. 5e toon.

De hl. martelaar Therapont, bisschop van Sardes. Gedachtenis v.d. overbrenging v.d. relieken v.d.hl.Nilos Stolobenski. De hl.Johannes de Rus, de Gevangene.

10.30

Liturgie

10

Maandag

Schoonmaakbeurt v.d.kerk. Iedereen is welkom. Gezamenlijke maaltijd en spreekuur m.d. priester (v.Anatoli).

10:00-15:00

Schoonmaak dag

12

Woensdag

De kerk is geopend voor gebed.

11:00-15:00

Open

13

Donderdag

Hemelvaart.

10:30

Liturgie

14

Vrijdag

De kerk is geopend voor gebed.

11:00-15:00

Open

15

Zaterdag

Vooravond van zondag.

17.30

Vigilie

16

Zondag

De 7e zondag na Pasen.

De helige vaders v.d.1e Wereldse Consilie. 6e toon.

10.30

Liturgie

17

Maandag

Schoonmaakbeurt v.d. kerk. Iedereen is welkom Gezamenlijke maaltijd en spreekuur m.d. priester (v.Anatoli).

10:00-15:00

Schoonmaak dag

19

Woensdag

De kerk is geopend voor gebed.

11:00-15:00

Open

21

Vrijdag

De kerk is geopend voor gebed.

11:00-15:00

Open

22

Zaterdag

Vooravond van zondag.

Doop.

Doop.

Dodenherdenking zaterdag.

17:30

13:30

12:00

11:00

Vigilie

Doop

Doop

Panihida

23

Zondag

DE DAG VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID. PINKSTEREN.
Na afloop v.d. Liturgie – Vespers met kniebuigende gebeden.

10.30

Liturgie

24

Maandag

Schoonmaakbeurt v.d. kerk. Iedereen is welkom. Gezamenlijke maaltijd en spreekuur m.d. priester ( v.Anatoli).

10:30-15:00

Schoonmaak dag

26

Woensdag

De kerk is geopend voor gebed.

11:00-15:00

Open

28

Vrijdag

De kerk is geopend voor gebed.

11:00-15:00

Open

29

Zaterdag

Vooravond van zondag.


geen dinsten

30

Zondag

De 1e zondag na Pinksteren. Gedachtenis van alle heiligen 8e toon.

10.30

Liturgie


 JULI1

Maandag

Het schoonmaken in de kerk. Iedereen is welkom. Na het schoonmaken – een gezamenlijke maaltijd en spreekuur met de priester (v.Anatoli).

10:00-15:00

Schoonmaken

3

Woensdag

De kerk is geopend voor gebed.

11:00-15:00

Open

5

Vrijdag

De kerk is geopend voor gebed.

11:00-15:00

Open

6

Zaterdag

Vooravond van zondag.


geen dienst

7

Zondag

2e zondag na Pinksteren. 1e toon. Petrus vasten.

Allerheiligen van het Russische land.

Geboorte van Johannes de Voorloper Profeet en de Doper van de Heer.

Sobor van alle eerbiedwaardige vaders v.d.Heilige Berg Athos.

10:30

Liturgie

8

Maandag

Het schoonmaken in de kerk. Iedereen is welkom. Gezamenlijke maaltijd en spreekuur m.d. priester ( v.Anatoli).

10:00-15:00

Schoonmaak

10

Woensdag

De kerk is geopend voor gebed.

11:00-15:00

Open

12

Vrijdag

Heilige Eersttronenden Apostelen, Petrus en Paulus.

10:30

Liturgie

13

Zaterdag

Vooravond van zondag.

Spreekuur in het Nederlands: Catechese. Orthodoxe kerk in de moderne tijden.

17.30

15:00

Vigilie

Spreekuur

14

Zondag

3e zondag na Pinksteren 2e toon.

De zilverloze Kosmas en Damianus, martelaren. De overbrenging v.d.relieken v.d.hl.Arsenius, bisschop van Tver.

Sobor van alle heiligen van Pskov. Sobor van alle heiligen van Novgorod. Sobor van alle heiligen van Tver. Sobor van alle heiligen van Wit-Rusland. Sobor van alle heiligen van Sint- Petersburg. Sobor van alle heiligen van Udmurtse landen.

Grafsteen wijding voor de graf van hypodiaken Herman Grootaers

10.30

13.00

14.0014.30

Liturgie

Kroning(huwelijk)

DoopGrafsteen wijding

15

Maandag

Het schoonmaken in de kerk. Iedereen is welkom. Gezamenlijke maaltijd en spreekuur m.d.priester ( v.Anatoli).

10:00-15:00

Schoonmaken

17

Woensdag

De kerk is geopend voor gebed.

11:00-15:00

Open

19

Vrijdag

De kerk is geopend voor gebed

11:00-15:00

Open

20

Zaterdag

Vooravond van zondag.

Spreekuur in het Nederlands: Catechese. Orthodoxe kerk in de moderne tijden.

17:30

15:00

Vigilie

Spreekuur

21

Zondag

4e zondag na Pinksteren. 3e toon. Geen vasten. Sobor van alle eerbiedwaardige vaders van Pskov-Petsjory.

De verschijning van heilige icoon van de Allerheiligste Moeder Gods in de stad Kazan (1579).

10:30

14:00

Liturgie

Kroning(huwelijk)

22

Maandag

Het schoonmaken in de kerk. Iedereen is welkom. Gezamenlijke maaltijd en spreekuur m.d.priester (v. Anatoli).

10:00-15:00

Schoonmaken

24

Woensdag

De kerk is geopend voor gebed.

11:00-15:00

Open

26

Vrijdag

De kerk is geopend voor gebed.

11:00-15:00

Open

27

Zaterdag

Vooravond van zondag.

Spreekuur in het Nederlands: Catechese. Orthodoxe kerk in de moderne tijden.

17:30

15:00

Vigilie

Spreekuur

28

Zondag

5е zondag na Pinksteren.4e toon. Geen vasten.

Herdenking van de heilige vaders van de zes Wereldse Concilies.

10.30

Liturgie

29

Maandag

Het schoonmaken in de kerk. Iedereen is welkom. Gezamenlijke maaltijd en spreekuur m.d.priester ( v.Anatoli).

10:30-15:00

Schoonmaken

31

Woensdag

De kerk is geopend voor gebed.

11:00-15:00

Open

 AUGUSTUS3

Zaterdag

Vooravond van zondag.

Spreekuur in het Nederlands: Catechese. Orthodoxe kerk in de moderne tijden.

16:30

15:00

Moleben

Spreekuur

4

Zondag

6e zondag na Pinksteren.5e toon. Heilige Myron draagster Maria Magdalena. Sobor van alle heiligen van Smolensk.

10.30

14:00

Liturgie

Doop

5

Maandag

Schoonmaakbeurt v.d. kerk. Iedereen is welkom. Gezamenlijke maaltijd. Spreekuur m.d.priester (v.Anatoli).

10:00-15:00


7

Woensdag

De kerk is geopend voor gebed.

11:00-15:00


9

Vrijdag

De kerk is geopend voor gebed.

11:00-15:00


10

Zaterdag

Vooravond van zondag.

Spreekuur in het Nederlands: Catechese. Orthodoxe kerk in de moderne tijden.

16:30

15:00

Moleben

Spreekuur

11

Zondag

7e zondag na Pinksteren.6e toon. De geboorte van heilige Nicolaas, de aartsbisschop van Myra van Licië.

10:30

14:00

Liturgie

12

Maandag

Schoonmaakbeurt v.d.kerk. Iedereen is welkom. Gezamenlijke maaltijd. Spreekuur m.d.priester (v.Anatoli).

10:00-15:00


14

Woensdag

Optocht van het Levenschenkende Eerwaardige Houten Kruis van de Heer. De «Moeder Gods -Vasten» (Ontslapen vasten).

10:30

Liturgie

16

Vrijdag

De kerk is geopend voor gebed.

11:00-15:00


17

Zaterdag

Vooravond van zondag.

Spreekuur in het Nederlands: Catechese. Orthodoxe kerk in de moderne tijden.

16:30

15:00

Moleben

Spreekuur

18

Zondag

8e zondag na Pinksteren 7e toon. Ontslapen vasten.

Voorfeest van Transfiguratie op de Tabor.

10:30

14:00

Liturgie

19

Maandag

Transfiguratie van de Here God en onze Verlosser Jezus Christus.

10:30

Liturgie

21

Woensdag

De kerk is geopend voor gebed.

11:00-15:00


23

Vrijdag

De kerk is geopend voor gebed.

11:00-15:00


24

Zaterdag

Vooravond van zondag.

Spreekuur in het Nederlands: Chatehese. Orthodoxe kerk in de moderne tijden.

17:30

15:00

Vigilie

Spreekuur

25

Zondag

9e zondag na Pinksteren. 8e toon. Ontslapen gsvasten.

Nafeest van Transfiguratie van de Here God op de Tabor. Sobor van alle heiligen van Valaam en Kemerovo.

10.30

Liturgie

26

Maandag

Schoonmaakbeurt v.d.kerk. Iedereen is welkom. Gezamenlijke maaltijd. Spreekuur m.d.priester (v. Anatoli).

10:00-15:00


28

Woensdag

Ontslapen van onze Allerheiligste Vrouwe Moeder Gods en Altijd Maagd Maria.

10:30

Liturgie

30

Vrijdag

De kerk is geopend voor gebed.

11:00-15:00


31

Zaterdag

Vooravond van zondag.

Spreekuur in het Nederlands: Catechese. Orthodoxe kerk in de moderne tijden.

17:30

15:00

Vigilie

Spreekuur


 


Разместите
наш баннер
на своем сайте!

ХРАМ СВ. БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО - ROTTERDAM

Код баннера
смотрите здесь


Паломническая служба для инвалидов«Сестры» — Ново-Тихвинский женский монастырьÐåéòèíã@Mail.ru

Rambler's Top100

Православный каталог