Nederlands   English  

28


APRIL

3 woensdag Liturgie v.d. Voorafgewijde Gaven. 18.30 Liturgie
6 zaterdag Vooravond van zondag.
Lk.39–49, 56.
17.30 Vigilie
7 zondag 5de Zondag v.d. Grote vasten.
ANNUNCIATIE VAN DE MOEDER GODS.
Hebr. 2:11-18 Lк. 1:24-38
10.30 Liturgie
10 woensdag Grote Boetekanon van de Hl. Andreas van Kreta. 18.30 Grote Boetekanon
13 zaterdag Vooravond van zondag..
Mk. XVI, 1–8.
17.30 Vigilie
14 zondag 5de Zondag v.d. Grote vasten.
Hl. Maria van Egypte.
Hebr. 9:11-14 Мк. 10:32-45
10.30 Liturgie
17 woensdag Het Sacrament van de Ziekenzalving. 18.30 Ziekenzalving
20 zaterdag Lazarus zaterdag.
Hebr. 12:28-13:8 Joh. 11:1-45
10.30 Liturgie
20 zaterdag Voorfeest Intocht des Heren in Jeruzalem.van de
Wijding der palmtakken!
Neemt u de takken mee om te wijden!
Mt.21,1-11,15-17
17.30 Vigilie
21 zondag 6de zondag van de Grote Vasten (Palmzondag).
INTOCHT des HEREN in JERUZALEM.
Filip. 4:4-9 Joh. 12:1-18
10.30 Liturgie


LIJDENSWEEK

23 Grote Dinsdag Liturgie v.d. Voorafgewijde Gaven. 18.30 Liturgie
25 Grote Donderdag Herdenking van het Laatste Avondmaal des Heren. 10.30 Liturgie
25 Grote Donderdag De dienst der 12 Evangeliën over het Lijden van Jezus Christus. 18.30 Metten
26 Grote Vrijdag Gedachtenis van het Heilig en Verlossend Lijden van onze Heer Jezus Christus.
Vespers van Stille Zaterdag met de uitdraging van de Epitaaf.
15.30 Vespers
26 Grote Vrijdag Metten met de Graflegging des Heren. 18.00 Metten
27 Grote Zaterdag Liturgie van de Hl. Basilius de Grote met de lezing van de 15 paremieën. 09.30 Liturgie


Na de Liturgie ongeveer om 12.30 tot 14.30 – zegening van de Paasgerechten.
Vanaf 15.00 is de kerk gesloten!
's Avonds 28 april is de kerk geopend vanaf 22.00!!!!!!
Begin van de Lezing uit de Handelingen van de Apostelen
22.30
Begin Paasnachtdienst 23.30
Paasprocessie
23.45
28
zondag Paasmetten 00.00
Paasliturgie na de Metten
Na de Paasliturgie wijding van eieren, koelitji en vleeswaren!

CHRISTUS IS OPGESTAAN!
HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN!

Begin van de Lichte Week, vastenvrije week. Geen vasten op woensdag en vrijdag.
Om 12.30, 13.30 en 14.00 zegening van de Paasgerechten.
Om 14.30 wordt de kerk gesloten!
28 zondag Paasvespers. Felicitaties aan Vladyka Elisij met Pasen. 18.00 Paasvespers
 

MEI
4 zaterdag Vooravond van zondag.
Mat. XXVIII, 16–20.
17.30 Vigilie
5 zondag Anti-Pascha. 2de zondag na Pasen. Thomas-Zondag.
Hand. 5:12-20 Joh. 20:19-31
Op deze dag zal er in onze parochiezal na de dienst een verkooptentoonstelling van het klooster uit Minsk plaats vinden.
10.30 Liturgie
7 zondag Radonitsa. Paasherdenking van alle overleden familieleden en vrienden.
11.00 Panichida
11 zaterdag Vooravond van zondag.
Mk. XVI, 9–20.
17.30 Vigilie
12 zondag 3de Zondag na Pasen, van de hll. Myrondraagsters.
Rechtvaardige Jozef van Arimathea en Nikodemus.
Hand. 6:1-7 Mk. 15:43-16:8
10.30 Liturgie
14 dinsdag Heilige vorsten en martelaren Boris en Gleb. 18.30 Moleben
18 zaterdag Vooravond van zondag.
Lk. XXIV, 1–12.
17.30 Vigilie
19 zondag 4de Zondag na Pasen, der Verlamde.
Hl. rechtvaardige Tabitha.
Hand. 9:32-42 Joh. 5:1-15
10.30 Liturgie
22 woensdag Mid-Pinksteren.
Hl. Nikolaas, Aartsbisschop van Myra in Lycië.
Hand. XIV, 6–18. Joh. VII, 14–30.
10.30 Liturgie
25 zaterdag Vooravond van zondag.
Joh. XX, 1–10.
17.30 Vigilie
26 zondag 5de Zondag na Pasen, van de Samaritanse.
Hll. maagd-martelares Glykeria en martelaar Laodikius, haar gevangen-bewaarder.
Hand. 11,19-26, 29-30 Joh. 4,5-42.
10.30 Liturgie
 


Разместите
наш баннер
на своем сайте!

ХРАМ СВ. БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО - ROTTERDAM

Код баннера
смотрите здесь


Паломническая служба для инвалидов«Сестры» — Ново-Тихвинский женский монастырьÐåéòèíã@Mail.ru

Rambler's Top100

Православный каталог