Nederlands   English  KerkI. Geschiedenis

De Russisch-orthodoxe parochie te Rotterdam behoort tot de jurisdictie van het Patriarchaat Moskou. Zij is gesticht door Archimandriet Dionysius, zoon van een officier van de tsaristische marine en sinds 1936 priester van de kapel van de Heilige Maria Magdalena te Den Haag, voortgekomen uit de hofkapel van H.M. Anna Pavlovna, de gemalin van Z.M. Koning Willem II.

Archimandriet Dionysius was in de jaren 1940-1945 actief in het verzet; hij verborg onderduikers, waaronder een Joodse vrouw. Toen deze bij een huiszoeking niet werden gevonden, schreef hij dit toe aan de werking van een wonderdadige ikoon van de Moeder Gods, die hij had gekregen van een monnik uit India. Hij deed toen de gelofte om na de oorlog een kerk te stichten in Rotterdam, toegewijd aan deze ikoon "de Moeder Gods de Snelverhorende".

Aanvankelijk werden de diensten gehouden in een gehuurde ruimte van een muziekschool aan de Heemraadsingel. In 1957 kreeg de parochie de beschikking over een woonboot "het Noorderlicht", gelegen bij de Mathenesserbrug, die als kapel werd ingericht en toegewijd aan de Heilige Nikolaas.

Op 26 januari 1959 werd in een woonhuis - Persijnstraat 16 - een kapel, toegewijd aan de ikoon van de "Moeder Gods van het Snelle Verhoor", geconsacreerd door Metropoliet Nikolaas van Parijs en bisschop Anthony van Londen. In 1966 werd archimandriet Dionysius tot bisschop gewijd. Bisschop Dionysius overleed in 1976. Na zijn dood zorgde priester Eustratius Bergman ervoor, dat de liturgievieringen doorgang konden vinden. Mw. V.P. Timofeeff dirigeerde het koor. In 1978 werd vader lgnaty Lokhorst, een priestermonnik, tot rector van de parochie aangesteld. In 1982 vond er een verbouwing plaats in verband met het toenemende ruimtegebrek. Wegens gezondheidsredenen moest Vader Ignaty in 1988 zijn functie neerleggen.

In 1988 werd vader Anton du Pau als nieuwe rector van de parochie aangesteld. Hij bediende tevens de parochie in Groningen.

Door bemoeienissen van de toenmalige starosta, Alexandra Groznaja kwam in 1990 vader Grigory Krasnotsvetov, een gehuwd priester uit St. Petersburg als rector naar de parochie in Rotterdam. Zijn echtgenote matoesjka lnna, opgeleid tot dirigente aan het seminarie te St. Petersurg, nam de leiding van het koor op zich.

In 1996 kwam vader Sergej Merks als diaken in de kerk dienen. In 1999 werd hij te Smolensk tot priester gewijd en dient sindsdien als priester in onze parochie.

Het aantal bezoekers, waaronder Russen, Oekraiпners, Serven, Polen, Grieken, Nederlanders en ook monofysitische Christenen uit Ethiopia en Eritrea groeide gestaag.

De diensten worden gehouden in het Kerkslavisch, de Schriftlezingen en enkele gebeden worden in het Nederlands herhaald. De parochie volgt de Juliaanse kalender, welke 13 dagen achterloopt bij de Gregoriaanse.


Adres:
Schiedamsesingel 220Rotterdam, 3012 BA, Nederlandsite:
http://www.ruskerk.nl
e-mail:
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Rekening:
ING-bank 617904, Russ. Orth. Kerk. Gem. IBAN: NL65 INGB 0000 6179 04. BIC: INGBNL2A
 
 
Via deze weg informeren wij u dat 27 februari na een langdurig ziekbed,
op 56-jarige leeftijd, aartspriester Grigoriy, de rector van de heilige Alexander Nevsky kerk te Rotterdam, is overleden.

Вечная Память

(18.01.1961 – 27.02.2017)
 
 
Geliefde broeders en zusters,

Op 9 maart 2005 in zijn 65te levensjaar is de oudste priester van onze diocese – Vader Eustratius Bergman – overleden.

Niet veel van de nieuwe parochianen weten dat wij aan Vader Eustratius dankbaar moeten zijn voor het feit dat de parochie bleef bestaan in de periode 1976 – 1978. Na het overlijden van Bisschop Dionisius was er sprake van het sluiten van de parochie. Vader Eustratius, die kort voor het overlijden van Vladyka Dionisius tot priester werd gewijd, was degene die de kerkelijke orde, tradities en uiteindelijk de orthodoxe parochie in Rotterdam heeft bewaard.

De overleden priester was een ware orthodoxe Nederlander. Hij zal nog altijd leven in onze harten en zielen als een goede en deemoedige priester, die onze vreugde wist te delen en kon meehuilen om onze zonden!

Laten wij bidden voor het eeuwige leven voor de pas overleden priester Eustratius!

Eeuwige gedachtenis!.


Geliefde broeders en zusters,

In de nacht van 27 op 28 september 2004 is in Rotterdam Walentina Petrowna Timofejeff overleden. Zij was een van de stichters van de parochie in Rotterdam, een rechterhand van Vladyka Dionysius en oud koordirigente van de kerk ter ere van de Moeder-Godsicoon ‘de Snelverhorende’.
Voor de vele inspanningen voor het welzijn van de Russisch-orthodoxe kerk heeft Walentina Petrowna van Heilige Patriarch Alexiy II een onderscheiding gekregen – de orde van de Heilige gelijk aan de apostelen groot-vorstin Olga.
Voor vele en vele orthodoxen in Nederland was zij gewoon tante Wallie. Tot haar laatste dagen kwam ze naar de nieuwe kerk van de Heilige Alexander Nevsky voor diensten en repetities. Tijdens de dienst van het Feest van de Kruisverheffing zong ze in het koor en heeft Heilige Gaven ontvangen.

Eeuwige gedachtenis en eeuwige rust aan Godsdienares Walentina!
 


Разместите
наш баннер
на своем сайте!

ХРАМ СВ. БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО - ROTTERDAM

Код баннера
смотрите здесь


Паломническая служба для инвалидов«Сестры» — Ново-Тихвинский женский монастырьÐåéòèíã@Mail.ru

Rambler's Top100

Православный каталог